top of page

ERHVERV

Jeg tilbyder psykologisk behandling, mono/tværfaglig supervision, autorisationsforløb for psykologer, undervisning, vejledning, psykologiske vurderinger & debriefing.

Jeg har gennem mine uddannelser og erhvervserfaring fra børne- og ungeområdet, voksenpsykiatrien og egen praksis, opnået viden og specialiserede kompetencer indenfor en række områder. Du eller din arbejdsplads, er velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om hvordan jeg evt. kan hjælpe dig/Jer.

PSYKOLOGISK BEHANDLING

Jeg har mange års erfaring med individuel terapi, stressbehandling og støttende forløb til medarbejdere der er ramt af arbejdsrelaterede problemstillinger, eller som kan have svært ved at fungere i arbejdslivet pga. andre problemstillinger.

SUPERVISION

Supervision styrker den enkeltes faglighed og trivsel, samt kan virke forebyggende for stress og konflikter på arbejdspladsen. Supervision er således vigtig for den enkelte medarbejder, og for arbejdspladsen som helhed. Jeg har stor erfaring med at supervisere, både andre psykologer i autorisationsforløb og tværfagligt personale på børneinstitutioner, skoler, bosteder, plejehjem, behandlingssteder og psykiatriske afsnit. Jeg tilbyder supervision både individuelt og i gruppe.

ØVRIGE YDELSER

Jeg har mange års erfaring med undervisning, vejledning og konsultation ift. psykiatriske lidelser og komplekse tilstande/problematikker, eksempelvis angst, depression, dobbeltdiagnoser, misbrug, personlighedsforstyrrelser, skizofreni mm. Jeg har bred erfaring med psykologisk testning, undersøgelser og vurderinger, som jeg kan trække på ved vejledning, undervisning og supervision. Dertil har jeg solid erfaring med risikovurdering ift. vold og psykologiske debriefinger efter kritiske hændelser.

Supervision

OFFENTLIG TILSKUD

Jeg har ydernummer tilknyttet min klinik i Lejre. Dette betyder at du kan få tilskud til din behandling hos mig, såfremt din læge henviser dig. Læs mere om henvisningsårsager her

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud. En henvisning giver i udgangspunkt ret til 12 samtaler, dog kan klienter med let-moderat angst og depression opnå tilskud til 2x12 samtaler.

Da der er økonomiske begrænsninger ift. det offentliges tilskud til behandling af angst og depression, kan der opstå ventetider, såfremt du er henvist med dette. Evt. ventetid varierer, så kontakt mig for at høre nærmere.

PRISER M/LÆGEHENVISNING

Hver session er   af 45-50 minutters varighed, dette er inklusiv betaling og planlægning af nye aftaler. Hvis du er medlem af sygeforsikring Danmark, kan du sædvanligvis få et tilskud. Læs mere om tilskud her.

Ved udeblivelse eller afbud senere end kl. 16.00 dagen før aftalt konsultation, betales fuld egenbetaling for konsultationen. Ved gentagne udeblivelser eller afbud, opkræves dobbelt egenbetaling.

Husk at medbringe det gule sygesikringsbevis.

PRISER U/LÆGEHENVISNING

Hvis du er medlem af sygeforsikring Danmark, kan du sædvanligvis få et tilskud. Læs mere om tilskud her.

TILSKUD TIL BEHANDLING

Udover sygesikringen Danmark, har mange mulighed for at få betalt hele eller dele af sit psykologforløb gennem sundhedsforsikring (arbejdspladsens eller privattegnet). Derudover kan det være at man har andre forsikringer der berettiger til tilskud. Nogle fagforeninger og pensionskasse kan give tilskud til psykologbehandling, især ved arbejdsrelaterede problematikker, og i enkelte tilfælde kan man få tilskud fra sin bopælskommune. Undersøg dine muligheder og giv venligst besked ved opstart af behandlingen, om du får tilskud, da det kan have betydning for din fakturering.

BETALING & AFBUD

Du kan betale kontant eller med mobilepay efter hver session. I forbindelse med virksomhedsaftaler og forsikringssager, kan der indgås andre aftaler vedr. betaling.

Ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før aftalt konsultation, betales fuldt beløb for konsultationen.

Læs mere om klinikkens persondata-politik her.

My Approach
offentlig tilskud
bottom of page